အကူအညီ

အလုပ်ချိန်အတွင်း အော်ဒါနှင့်ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း အကြောင်းကိစ္စတစ်စုံ တစ်ရာပေါ်ပေါက်သည့်အခါ Dispatcher ထံသို့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုနိူင်သည့် Roadrunner အက်ပ်ရဲ့ နားကြပ်ပုံမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်းယူနိူင်သည်။ 

 

အက်ပ်ပလီကေးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဆင်အပြေမှုများ၊ Local team ဘက်သို့ ဆက်သွယ်ပြောပြရန်လိုအပ်သည့် အကြောင်းအရာကိစ္စများအတွက် လိုအပ်သည့်သက်သေအထောက်အထား (Screenshots)နှင့်အတူ Roadrunner အက်ပ်ရဲ့ Rider Support မှတဆင့် Ticket ပေးပို့ အကြောင်းကြားနိူင်ပါသည်။