လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ 

မိမိရဲ့ Roadrunner အကောင့်လုံခြုံမှုအရ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် Password ကို အနည်းဆုံး (၂)ပတ် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် (၁)လ တစ်ကြိမ် အမြဲပြောင်းလဲအသုံးပြုနေဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာတစ်ခုက ပြောင်းလဲထားတဲ့ မိမိရဲ့ Password နဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မျှဝေခြင်း မပြုလုပ်ဖို့လဲ သတိပေးချင်ပါတယ်။

မှတ်ချက်။ မည်သည့် အကြောင်းကြောင်းနှင့်မျှ foodpanda ဘက်မှ Panda တို့ရဲ့ထံ Password ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။

Password ကို ဘယ်မှာပြောင်းလဲရမလဲ?

Change Password 2.png

Change Password 2.png

Change Password 3.png

Change Password 5.png